پروژه

اجرا

سازمان عمران مناطق شهرداری تهران چمن مصنوعی ورزشگاه تیراندازی برج میلاد
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور زمین فوتبال باشگاه شهید کشوری
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم  شهید باکری ارومیه
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم گرگان
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم رامیان
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم شهدای هفت تیر قم
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم نیروگاه قم
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم بندر خمیر هرمزگان
شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور استادیوم خوی
سازمان امور مناطق پنت بال یگان ویژه
سازمان امور مناطق نیروی هوایی
سازمان امور مناطق پادگان قدس
سازمان امور مناطق زمین بهداری سپاه
سازمان امور مناطق فناوری اطلاعات سپاه
سازمان امور مناطق دانشگاه امام حسین
شهرداری منطقه ۲ زمین های شهرک مرزداران
شهرداری منطقه ۶ چمن مصنوعی زمین الوند
شهرداری منطقه ۶ چمن مصنوعی زمین ولیعصر
شهرداری منطقه ۶ چمن مصنوعی زمین ولفجر
شهرداری منطقه ۷ زمین فوتبال شهدای مکه
شهرداری منطقه ۱۰ بوستان کودک
شهرداری منطقه ۱۰ بوستان ۲۲ بهمن
شهرداری منطقه ۱۰ مجموع بوستان های تهرانی
شهرداری منطقه ۱۰ بوستان اعتماد
شهرداری منطقه ۱۰ بوستان زنجان جنوبی
شهرداری منطقه ۱۵ زمین فوتسال وفا
شهرداری منطقه ۱۵ شهدای گمنام
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین مبعث
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین بنفشه
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین قیام دشت
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین فجر
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین میرزا کوچک خان
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین خلیج فارس
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین گلچین زنبق
شهرداری منطقه ۱۵ چمن مصنوعی زمین امام علی
شهرداری منطقه ۱۵ ورزشگاه شهید بروجردی
شهرداری منطقه ۱۸ ورزشگاه شهید زنده دل
شهرداری منطقه ۱۸ بوستان ورزش
شهرداری منطقه ۱۸ ورزشگاه مزرعه سفیدی پور
شهرداری منطقه ۱۸ ورزشگاه امام رضا
شهرداری منطقه ۱۹ بوستان شهید باکری
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان امام علی واقع در شهر ری
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان جانبازان
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان معراج
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان شوراء
شهرداری منطقه ۲۰ زمین کلانتری پور
شهرداری منطقه ۲۰ زمین جوانمرد قصاب
شهرداری منطقه ۲۰ چمن مصنوعی زمین گودرزی
شهرداری منطقه ۲۰ پارک بهشت
شهرداری منطقه ۲۰ طالب آباد
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان دانش
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان گلبرگ
شهرداری منطقه ۲۰ میدان قدس
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان نغمه
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان گیاه شناسی
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان زنبق
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان فرهنگیان
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان سلامت
شهرداری منطقه ۲۰ بوستان پروین
شهرداری تبریز فوتسال هلال احمرتبریز
شهرداری تبریز فوتسال ائل گلی تبریز
شهرداری تبریز فوتسال توانیرتبریز
شهرداری تبریز سالن سرپوشیده فوتبال شمس تبریز
شهرداری تبریز زمین فوتسال میرداماد تبریز
شهرداری تبریز فوتسال میدان آذربایجان
شهرداری تبریز فوتسال باغمیشه تبریز
شهرداری رامسر استادیوم مجتمع تفریحی رامسر
شهرداری رستم آباد پارک منجیل
شهرداری رستم آباد شهربازی
دانشگاه آزاد قزوین دانشگاه آزاد قزوین
دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشگاه آزاد تهران جنوب
دانشگاه آزاد تبریز دانشگاه آزاد تبریز
شهرداری تهران زمین فوتبال پادگان صابری تهران
شهرداری تهران فوتسال شهرک شهید شجاعی
شهرداری تهران فوتسال پادگان قدس

و انجام صدها پروژه شخصی اعم از محوطه سازی منازل، مدارس،رستورا ن ها، روف گاردن در اقصی نقاط ایران